ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی حسین فلاح

توضیحات آگهی

خدمات حسابداری :
ثبت اسناد حسابداری ، کدینگ حسابداری ، اصلاح و به روز رسانی حسابها ، تهیه صورتهای مالی ، تهیه و ارائه گزارشات خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده ، تهیه و ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد
خدمات حسابرسی :
1حسابرسی داخلی
2حسابرسی صورت های مالی
3حسابرسی ویژه
4حسابرسی عملیاتی
5حسابرسی بیمه ( قبل از رسیدگی ) کارشناس ارشد حسابرسی
سرپرست حسابرسی در موسسه حسابداران رسمی
ارائه کلیه خدمات مالی اعم از حسابداری و حسابرسی تحت سرپرستی حسین فلاح
با تیمی قدرتمند متشکل از کارشناسان حسابداری و حسابرسی آماده خدمت رسانی هستم .