امدادخودروتبریز(یدک کش،خودروبر،چرخگیر،تعمیر در محل)

توضیحات آگهی

فهرست خدمات امداد خودرویی تبریز(همراهی)
• حمل خودرو با اکیپ حرفه ای
• حمل با (چرخگیر،یدک کش،خودروبر)
• تعمیر خودرو در محل با گروه تخصصی امداد خودرو در تبریز
• انتقال خودرو به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز فنی در صورت نیاز
• تعویض قطعات در محل در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض قطعه
• مجهز به تعمیرگاه مرکزی و تخصصی با کادری مجرب
• خودروبر
• خودروسوار
• یدک کش امداد خودرو تبریز
• کفی بر امدادخودرو تبریز
• جرثقیل خودرو تبریز
• حمل خودرو تبریز
• تعمیرات در محل