تماس بگیرید
شماره آگهی: 4837
بورس انواع لوله های گالوانیزه ساوه

توضیحات آگهی

بورس انواع لوله گالوانیزه ساوه
عاملیت فروش مستقیم از کارخانه نورد بروفیل ساوه
DIN 2440 DIN 2441
در سایزهای مختلف (سبک.متوسط.سنگین)
از سایز 2 / 1 اینچ الی 6 اینچ
شاخه ۶متری دو سر دنده با فشارکار ۱۲ باردر لوله های سبک و ۱۶ باردرلوله های سنگین
دمای کارلوله های گالوانیزه سبک ساده۶۰ درجه سانتیگراد و سنگین۷۰ درجه سانتی گراد می باشد.
لوله های گلوانیزه ساده از نوع لوله های گالوالیزه گرم بر اساس استاندارد ISIRI3665 می باشد.
لوله های گالوانیزه ساده جهت مصارف آبرسانی ودرصنعت ساختمان کاربرد فراوان دارد.