تماس بگیرید
خریدوفروش انواع ضایعات الکترودگرافیتی

توضیحات آگهی

– خرید انواع ضایعات الکترود گرافیتی و نیپل گرافیتی

– تولید انواع بوته های گرافیتی

– تولید انواع قطعات گرافیتی از قبیل شفت و لوله و بلوکه و …