شفاف سازی چراغ رفع کدری(درمحل سیار) واکس و پولیش

توضیحات آگهی

واکس پولیش خودرو با دست بدون دستگاه پرداخت وشفاف سازی چراغ خودرو
اتومبیل های ایرانی و خارجی
در محل سیار