تماس بگیرید
شماره آگهی: 4788

توضیحات آگهی

آسانسور ها به دو دسته عمده زیر تقسیم می شوند: آسانسور کششی – آسانسور هیدرولیک
1) در آسانسورهای کششی کیفیت حرکت تا حد زیادی به نوع موتور به کاررفته جهت کاربردهای خاص بستگی دارد امروزه با کمک از تکنیک های کنترل سرعت و فن آوری الکترونیکی حرکت مناسب آسانسور و دقت در تراز طبقات برای اکثر انواع موتورهای الکتریکی بدون صرف هزینه زیاد حاصل می گردد
2) در آسانسورهای هیدرولیکی عامل حرکت کابین سیلندر و پیستون است که با توجه به ارتباط کابین به پیستون به انواع هیدرولیکی مستقیم – مرکزی – مستقیم کناری – غیر مستقیم کناری تقسیم می گردند از نظر کاربرد آسانسورها به انواع مسافربر یا باربر و آسانسورهای پانورامینک و غیره تقسیم می شوند ….