نصب ماهواره نصاب انتن مرکزی گردون ثابت هوایی

توضیحات آگهی

نصب ماهواره صفرتاصدنصب حرفه ای انواع آنتن تلوزیون ماهواره مرکزی گردون ثابت هوایی فروش لوازم آنتن ماهواره تعمیرات دستگاه گیرنده هم انجام میشود کل تهران تماس بگیریدمی اییم تماس از ساعت یک ظهرتادوازده شب پیامک ارسال نکنید تماس بگیرید