پیک بادپا ۱۲۱۹ شعبه ضرابخانه پاسداران

توضیحات آگهی

استخدام پیک موتور سوار با موتور. نیروی پیاده با تجربه و انواع خودرو سواری با راننده وانت با انواع وانت بهترین درآمد محیط آرام و دوستانه